CATALUNYA

Catalunya, una economia oberta i dinàmica

Catalunya és un país de l’Europa mediterrània, amb un PIB que supera els 200 mil milions d'euros, i un PIB per càpita de més de 28 mil euros. Amb una extensió de 32.106,5 km2, compta amb una població de 7,5 milions d’habitants.

Catalunya

 

El teixit industrial representa el 20,2% del VAB. Hi destaquen les indústries de:

alimentació i begudes

0%

química i refinació de petroli

0%

metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics

0%

material de transport

0%

 

Les branques que han guanyat més pes en l'estructura industrial els últims 15 anys són les d'energia, de sanejament i gestió de residus, d'alimentació, d'indústries químiques i de productes farmacèutics.

Pel que fa al sector agrari, representa un 0,9% del VAB total de Catalunya, i un 3,6% del VAB si s’hi inclou la indústria alimentària. La Producció Final Agrària se situa al voltant dels 4.300 milions d’euros, el 65,12% corresponents a la ramaderia, i el 32,07 a l’agricultura.

El sector exterior és un dels punts forts de l'economia catalana. Catalunya té un grau d'obertura comercial elevat (un 116,9% del seu PIB), en la línia d'altres economies petites i obertes d'Europa.

Catalunya, gran exportadora de carn

La indústria càrnia és el principal sector agroalimentari de Catalunya, amb un volum de negoci de prop de 8.000 milions d’euros. Representa més del 32% del volum de negoci del sector agroalimentari, el 40% en ocupació i més del 21% en nombre d’empreses.

És un sector que s'orienta cada cop més cap a la integració vertical com a forma d'assegurar la traçabilitat des de la granja fins al punt de venda, tot complint amb les exigències creixents del mercat.

Catalunya produeix anualment més de dos milions de tones de carn de totes les espècies: porcí, boví, oví, caprí, equí, aviram i conill. A més, destaca per posicionar en els mercats internacionals ous incubables d’aviram.

Catalunya és també un gran exportador de carn. Pràcticament el 36% de la carn que s'hi produeix es comercialitza en mercats exteriors, el que representa, en valor, més de 2.400 milions d’euros, i una taxa de cobertura de més del 600%

Alhora, Catalunya és un territori amb una arrelada tradició en l’elaboració d’embotits de gran qualitat i molta varietat.

porcí

 • El porcí constitueix un segment essencial de la Producció Final Agrària (PFA) catalana. N’és el primer sector en volum, amb un 33% de la PFA
 • Catalunya és la segona regió d’Europa en caps de porcí i producció de carn de l’espècie porcina, només darrere de Dinamarca
 • A Catalunya se sacrifiquen anualment 19 milions d’animals, i es transformen 1,55 milions de tones de carn de porcí
 • El 64% de la carn que s’hi produeix es destina a l’exportació

Boví

 • El boví de carn representa el 10% de la Producció Final Ramadera, i el 6% de la Producció Final Agrària
 • És la tercera producció ramadera més important de Catalunya, darrere del porcí i l’aviram
 • Anualment, sacrifica prop de 116 mil tones de carn de boví

Oví

 • El sector oví representa un 1% de la Producció Final Agrària
 • El sector oví de Catalunya està especialitzat en l’engreix
 • Anualment, se sacrifiquen prop de 1,3 milions d’animals, i se n’obtenen canals amb un pes mig de 13kg/canal

Aviram

 • L´avicultura és el segon sector agrari de Catalunya, després del porcí i representa al voltant del 15% de la Producció Final Agrària (11% animals i 4% ous)
 • El model de producció és la integració, que suposa al voltant del 95% del total
 • Catalunya sacrifica anualment més de 200 milions d’aus que produeixen més de 351 mil tones de carn a l’any
 • La producció principal correspon a pollastres i hi destaquen els paons i les guatlles

Conill

 • La producció i el consum de carn de conill està molt arrelada a Catalunya i altres territoris mediterranis.
 • Catalunya té prop d’un miler d’explotacions d’engreix de conill de granja amb una vintena d’escorxadors, el que suposa el 40% d’explotacions de l’estat espanyol i el 28% de sacrifici
 • Amb una producció de carn de conill de 18.021 tones i 15.500.000 de caps sacrificats, Catalunya es situa al capdavant com a primera Comunitat Autònoma productora de carn de conill de granja
 • La carn de conill destaca per les seves qualitats nutricionals, amb un contingut calòric baix i baix contingut en greix, així com per estar associada a una dieta i consum mediterranis. El seu gran repte és que s’ha de donar a conèixer més

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al seu portal web www.meatbusinessforum.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA. PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES", o a través del correu electrònic prodeca@prodeca.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat
- Petició en què es concreta la sol·licitud
- Domicili a efectes de notificacions.

Alhora, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.