Fruit Business Forum

INSCRIPCIÓ IMPORTADORS

Please note that your registration is not an invitation but an opportunity to consider your application as a hosted buyer. Successful applicants will be notified within 7 days of receiving your application.

 

Program Includes

  • Full or partial coverage of the travel and/or accommodation costs
  • B2B Meat Business Forum Program

Program Excludes

  • Meals and any personal extras including telephone, mini-bar, WIFI etc. (these should be settled directly with the hotel upon your departure)
  • Taxi fares if arriving / departing outside Hosted Buyer Program dates
  • Visa application fees

Request to Hosted Buyers

The participation inthe entire program of the Meat Business Forum is compulsory. In case a hosted buyer does not attend it, the buyer must return all costs or advances received by the organization

 

 

Company details (*) Required files

 

 

Contact (who will come):
 

 

Company profile:

Producer
Importer
Trader
Distributor
Retailer
Exporter
HORECA

 
Pork
Lamb/Sheep
Beef (Young Bull)
Beef (Veal)
Beef (Cow)
Poultry
Rabbit
Cured and processed meat
Eggs

 


  2017 2018
Number of workers
Turnover (€)
Imports Turnover(€)
Imports (Tons)

 

 

International certificates (if required for your market)

Yes
No

 

 

Importers/suppliers

Yes
No

 

 

Indicate any other aspect that could be interesting for the suppliers/producers:

 

I accept the terms and conditions of Meat Business Forum

I accept the data protection policy

 

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al seu portal web www.meatbusinessforum.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA. PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES", o a través del correu electrònic prodeca@prodeca.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat
- Petició en què es concreta la sol·licitud
- Domicili a efectes de notificacions.

Alhora, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.